Geri

KTEZO ve ECOSO iş geliştirme projesi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile Avrupa Birliği’ne bağlı Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi (ECOSO) işbirliğinde yürütülmekte olan “İş Geliştirme Hizmetleri Yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Artırma Projesi” kapsamında geliştirilen; mikro ve küçük işletmelere yönelik danışmanlık ve eğitim fırsatları sunan “Dayanışma İş Geliştirme Desteği” portalının (ktezodayanisma.org) Open edX tabanlı uzaktan eğitim altyapısının kurulum, güncelleme, bakım ve eğitmen destekleri süreçleri, tarafımızca sağlanmaktadır.